Mẹ sinh Nam lúc 28 tuổi. Sau 5 năm nữa , tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Nam .Hỏi tuổi mẹ và tuổi Nam hiện nay bao nhiêu Làm ơn giú

Mẹ sinh Nam lúc 28 tuổi. Sau 5 năm nữa , tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Nam .Hỏi tuổi mẹ và tuổi Nam hiện nay bao nhiêu
Làm ơn giúp mik nhớ cs tóm tắt và bài giải nhaViết một bình luận