Mỗi mẻ gồm 48 chiếc bánh quy Giáng sinh mà Cookie Monster làm mất 20 phút trong lò nướng. Nếu bật lò trong 3 giờ 55 phút (bao

Mỗi mẻ gồm 48 chiếc bánh quy Giáng sinh mà Cookie Monster làm mất 20 phút trong lò nướng. Nếu bật lò trong 3 giờ 55 phút (bao gồm 15 phút làm nóng trước), thì Cookie Monster đã làm được bao nhiêu chiếc bánh quy? Trả lời: Quái vật bánh quy đã làm…… bánh quyViết một bình luận

Câu hỏi mới