mỗi thùng phấn có 6 hộp phấn . Có 2400 hộp phấn thì xếp đầy bao nhiêu thùng và còn thừa mấy hộp phấn ?

mỗi thùng phấn có 6 hộp phấn . Có 2400 hộp phấn thì xếp đầy bao nhiêu thùng và còn thừa mấy hộp phấn ?

2 bình luận về “mỗi thùng phấn có 6 hộp phấn . Có 2400 hộp phấn thì xếp đầy bao nhiêu thùng và còn thừa mấy hộp phấn ?”

 1.                     bài giải
        ta có 2400 : 6 = 400 ( dư 0 )
    vậy ta xếp được 400 thùng và ko thừa hộp nào
                                đ/s;……….
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới