Một cái sân vận động có diện tích 7140m² chiều rộng bằng 68m Tính chu vi sân vận động làm gộp nhé

Một cái sân vận động có diện tích 7140m² chiều rộng bằng 68m
Tính chu vi sân vận động làm gộp nhé

2 bình luận về “Một cái sân vận động có diện tích 7140m² chiều rộng bằng 68m Tính chu vi sân vận động làm gộp nhé”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới