một cửa hàng có 8816 quyển vở trung bình mỗi ngày của hàng bán dc 152 quyển vở hỏi cửa hàng bán hết số vở đó trong bao nhiêu

một cửa hàng có 8816 quyển vở trung bình mỗi ngày của hàng bán dc 152 quyển vở hỏi cửa hàng bán hết số vở đó trong bao nhiêu ngày

2 bình luận về “một cửa hàng có 8816 quyển vở trung bình mỗi ngày của hàng bán dc 152 quyển vở hỏi cửa hàng bán hết số vở đó trong bao nhiêu”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  8816 quyển bán trong số ngày là : 
  8816 : 152 = 59 ( ngày )
  đáp số : …

  Trả lời
 2. Cửa hàng bán được hết số vở đó trong số ngày là :
            8816 : 152 =  58 ( ngày)
    Đáp số : 58 ngày
                            xin 5*  vs ạ  
   #khanh6a4 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới