một cửa hàng lương thực trung bình mỗi tuần bán được 5 tấn 250kg gạo tuần thứ hai bán được 3 tấn 600 kg gạo hỏi tuần thứ nhất

một cửa hàng lương thực trung bình mỗi tuần bán được 5 tấn 250kg gạo tuần thứ hai bán được 3 tấn 600 kg gạo hỏi tuần thứ nhất cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam gạo

2 bình luận về “một cửa hàng lương thực trung bình mỗi tuần bán được 5 tấn 250kg gạo tuần thứ hai bán được 3 tấn 600 kg gạo hỏi tuần thứ nhất”

 1.  Đổi 5 tấn 250kg = 5250kg
          3 tấn 600kg = 3600kg
  Tổng cửa hàng lương thực bán được số gạo là:
   5250 xx 2 = 10 500 (kg)
  Tuần thứ nhất bán được số gạo là:
   10 500 – 3600 = 6900 (kg)
              Đ/s: 6900kg
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 5 tấn 250 kg = 5250 k g
  3 tấn 600 kg = 3600 k g
  Tổng cửa hàng lương thực bán được số gạo là:
  5250 × 2 = 10 500 ( k g )
  Tuần thứ nhất bán được số gạo là:
  10 500 − 3600 = 6900 ( k g )
  Đ/s: ……………………………………

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới