một đội 18 xe ô tô như nhau chở được 360 tấn hàng . hỏi một đội khác gồm 12 xe ô tô như thế chở được bao nhiêu tấn hàng ai tr

một đội 18 xe ô tô như nhau chở được 360 tấn hàng . hỏi một đội khác gồm 12 xe ô tô như thế chở được bao nhiêu tấn hàng ai trả lời nhanh nhất thì được 1 câu trả lời hay nhất và được 1cam ơn và được 5 sao

2 bình luận về “một đội 18 xe ô tô như nhau chở được 360 tấn hàng . hỏi một đội khác gồm 12 xe ô tô như thế chở được bao nhiêu tấn hàng ai tr”

 1. Giải đáp + giải thích
                                       Bài giải
      1 xe ô tô thì chở được là:
             360:18=20(tấn)
      Một đội khác 12 xe thì chở được là:
             20xx12=240(tấn)
             Đáp số: 240 tấn hàng
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới