Một đội công nhân có 15 người. Tuần 1 đội đó sản xuất được 520m dây điện. Tuần 2 sản xuất được nhiều hơn tuần 1 là 30m dây đi

Một đội công nhân có 15 người. Tuần 1 đội đó sản xuất được 520m dây điện. Tuần 2 sản xuất được nhiều hơn tuần 1 là 30m dây điện. Tuần 3 làm được ít hơn tuần 2 là 60m dây điện. Hỏi trung bình mỗi người sản xuất được bao nhiêu mét dây điện?

2 bình luận về “Một đội công nhân có 15 người. Tuần 1 đội đó sản xuất được 520m dây điện. Tuần 2 sản xuất được nhiều hơn tuần 1 là 30m dây đi”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tuần   2   sản xuất được số dây điện là :
    520 + 30 = 550 (m)   
  Tuần   3   sản xuất được số dây điện  là :
    550 – 60 = 490 (m)   
  TRung bình mỗi người sản xuất số dây điện là :
    (520+550+490):15 = 104 (m)   
  Đáp số :   104 m   

  Trả lời
 2. Tuần thứ hai đội đó sản xuất được số m dây điện là:
  520+30=550(m)
  Tuần thứ ba đội đó sản xuất được số m dây điện là:
  550-60=490(m)
  Tổng số m dây điện đội đó sản xuất được trong 3 tuần là:
  520+550+490=1560(m)
  Trung bình mỗi người sản xuất được số m dây điện là:
  1560:15=104(m)
  Đáp số:104m
  NHỚ CHO 5 SAO CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới