Một xe tải chở chuyến đầu được 32 thùng háng , mỗi thùng nặng 75 kg . Chuyến thứ hai xe đó chở được 45 thùng hàng nhỏ và chở

Một xe tải chở chuyến đầu được 32 thùng háng , mỗi thùng nặng 75 kg . Chuyến thứ hai xe đó chở được 45 thùng hàng nhỏ và chở được nhiều hơn chuyến đầu là 525 kg . Hỏi mỗi thùng hàng nhỏ nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?

2 bình luận về “Một xe tải chở chuyến đầu được 32 thùng háng , mỗi thùng nặng 75 kg . Chuyến thứ hai xe đó chở được 45 thùng hàng nhỏ và chở”

 1. Số kg mà xe chở chuyến đầu là:
  32xx75=2400(kg)
  Số kg xe chở chuyến thứ 2 là:
  2400+525=2925(kg)
  Mỗi thừng hành nhỏ nặng số kg là:
  2925 : 45=65(kg)
  Đáp số: 65kg

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số hàng chuyến đầu chở được là:
  75 × 32 = 2400 ( kg )
  Số hàng chuyến thứ hai chở được là:
  2400 + 525 = 2925 ( kg )
  Số kg mỗi thùng hàng nhỏ nặng là:
  2925 : 45 = 65 ( kg )
  Đáp số: 65 kg . 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới