một hcn có cd =1/2 m , cr = 3/7 m .tính chu vi hình đó

một hcn có cd =1/2 m , cr = 3/7 m .tính chu vi hình đóViết một bình luận

Câu hỏi mới