một hình chữ nhật có chiều dài là 39m , chiều rộng kém chiều dài 7m. Tính chu vi , diện tích của hình chữ nhật đó

một hình chữ nhật có chiều dài là 39m , chiều rộng kém chiều dài 7m. Tính chu vi , diện tích của hình chữ nhật đó

2 bình luận về “một hình chữ nhật có chiều dài là 39m , chiều rộng kém chiều dài 7m. Tính chu vi , diện tích của hình chữ nhật đó”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng hình chữ nhật là : 
       39-7=32 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là : 
       (39+32)xx2=142 (m)
  Diện tích hình chữ nhật là : 
        39xx32=1248 (m^2)
                   Đáp số : 142 m ,1248 m^2

   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều rộng hình chữ nhật đó là :
              39 – 7 = 32 ( m )
  Chu vi hình chữ nhật đó là :
     ( 39 + 32 ) × 2 = 142 (m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là :
          39 × 32 = 1.248 ( m² )
                    Đ/S : C : 142 m
                             S : 1.248 m²
  !                       Học tốt                 !

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới