một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3m và bằng nửa chiều dài.tính diện tích hình chữ nhật đó

một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3m và bằng nửa chiều dài.tính diện tích hình chữ nhật đóViết một bình luận

Câu hỏi mới