một hình chữ nhật có chiều rộng kếm chiều dài 28m, nếu bớt chiều rộng đi 3m,thêm chiều dài 8m.thì được hình chữ nhật mới có c

một hình chữ nhật có chiều rộng kếm chiều dài 28m, nếu bớt chiều rộng đi 3m,thêm chiều dài 8m.thì được hình chữ nhật mới có chiều rộng bằng một phần năm chiều dài. tính diện tích hcn ban đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới