một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng nếu thêm vào chiều rộng 4m và giảm chiều dài 6 m thì được một hình vuông Tí

một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng nếu thêm vào chiều rộng 4m và giảm chiều dài 6 m thì được một hình vuông Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật ban đầu

1 bình luận về “một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng nếu thêm vào chiều rộng 4m và giảm chiều dài 6 m thì được một hình vuông Tí”

 1. Giải đáp: 384m2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài hơn chiều rộng là: 12 – 4 = 8 (m)
  Số lần nửa chu vi gấp chiều rộng: 5 : 2 = 2,5 (lần)
  Xem chiều rộng là 1 phần thì chiều dài sẽ là: 2,5 – 1 = 1,5 (phần)
  Hiệu số phần bằng nhau: 1,5 – 1 = 0,5 (phần)
  Chiều rộng hình chữ nhật: (1 : 0,5) x 8 = 16 (m)
  Chiều dài hình chữ nhật: 16 + 8 = 24 (m)
  Diện tích hình chữ nhật: 24 x 16 = 384 (m2)
  Đáp số: 384 m2

  Trả lời

Viết một bình luận