một hình chữ nhật có chu vi bằng 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn chiều rộng 15m. Tình chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

một hình chữ nhật có chu vi bằng 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn chiều rộng 15m. Tình chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

2 bình luận về “một hình chữ nhật có chu vi bằng 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn chiều rộng 15m. Tình chu vi và diện tích hình chữ nhật đó”

 1. Chu vi gấp chiều rộng 6 lần => nửa chu vi gấp chiều rộng 3 lần
  Chiều dài là:
  15 : (2 – 1) xx 2 = 30 (m)
  Chiều rộng là:
  30 – 15 = 15 (m)
  Chu vi là:
  (30 + 15) xx 2 = 90 (m)
  Diện tích là:
  30 xx 15 = 450 (m^2)

  Trả lời
 2. Giải
  Vì chu vi gấp 6 lần chiều rộng 
  Nên nửa chu vi gấp 3 lần chiều rộng 
  Nên chiều rộng = 1/2 chiều dài
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  15 : (2-1) xx 1 = 15 (m)
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  15 xx 2 = 30 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là :
  2 xx (15+30) = 90 (m)
  Diện tích hình chữ nhật là :
  15 xx 30 = 450 (m^2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới