một hình chữ nhật có chu vi là 150m, nếu giảm chiều dài đi 15m và tăng chiều rộng lên 5m thì được một hình chữ nhật mới có ch

một hình chữ nhật có chu vi là 150m, nếu giảm chiều dài đi 15m và tăng chiều rộng lên 5m thì được một hình chữ nhật mới có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật ban đầuViết một bình luận