Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 150m, chiều rộng bằng 3/7 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 150m, chiều rộng bằng 3/7 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?Viết một bình luận

Câu hỏi mới