Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 25dm . Nếu giảm chiều dài 3dm , tăng chiều rộng 2dm thì chiều dài bằng chiều rộng . Tính d

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 25dm . Nếu giảm chiều dài 3dm , tăng chiều rộng 2dm thì chiều dài bằng chiều rộng . Tính diện tích hình chữ nhật đó ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới