Một lớp học có 15 học sinh nam. tính ra số học sinh nam chiếm 3/5 số học sinh của cả lớp. Tính số học sinh nữ của lớp đó. cứu

Một lớp học có 15 học sinh nam. tính ra số học sinh nam chiếm 3/5 số học sinh của cả lớp. Tính số học sinh nữ của lớp đó. cứu!

2 bình luận về “Một lớp học có 15 học sinh nam. tính ra số học sinh nam chiếm 3/5 số học sinh của cả lớp. Tính số học sinh nữ của lớp đó. cứu”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh cả lớp là:
  15 : 3/5 = 25(học sinh)
  Số học sinh nữ của lớp đó là:
  25 – 15 = 10(học sinh)
  Đáp số: 10 học sinh
  £ Sói

  Trả lời
 2.   Giải đáp    +   Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Số học sinh của lớp đó là:
  15 : $\frac{3}{5}$ = 25 (bạn)
  – Số học sinh nữ của lớp:
  25  –  15  =  10  (bạn)
  Đáp số: 10 bạn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới