Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 69m, chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy. Tính diện tính mảnh đất đó ?

Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 69m, chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy. Tính diện tính mảnh đất đó ?

2 bình luận về “Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 69m, chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy. Tính diện tính mảnh đất đó ?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao mảnh đất hình bình hành là :
         69 xx 2/3 = 46 (m)
  Diện tích mảnh đất hình bình hành là :
         69 xx 46 = 3174 (m^2)
                     Đáp số : 3174m^2
  Công thức :
  S = a xx h
  color{blue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}
   

  Trả lời

Viết một bình luận