một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m,rộng 18m.Người ta sử dụng 2/5 diện tích để đào ao,phần đất còn lại để làm vườn .T

một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m,rộng 18m.Người ta sử dụng 2/5 diện tích để đào ao,phần đất còn lại để làm vườn .Tính diện tích phần đất để làm vườn ?

2 bình luận về “một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m,rộng 18m.Người ta sử dụng 2/5 diện tích để đào ao,phần đất còn lại để làm vườn .T”

 1. Giải đáp:270m^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là :
  25xx18=450(m^2)
  C_1:Diện tích để đào ao là :
  450xx2/5=180(m^2)
  Diện tích đất để làm vườn là :
  450-180=270(m^2)
  C_2:Diện tích phần đất còn lại để làm vườn là :
  450xx(1-2/5)=270(m^2)
  Đáp số :270m^2

  Trả lời

Viết một bình luận