Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 240 m .Chiều dài hơn chiều rộng 20m. Người ta trồng lúa ở thửa ruộng. Cứ 5m2 thu hoạc

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 240 m .Chiều dài hơn chiều rộng 20m. Người ta trồng lúa ở thửa ruộng. Cứ 5m2 thu hoạch 15 yến thóc .Tính số thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó?Viết một bình luận

Câu hỏi mới