Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài nếu kéo dài chiều rộng thêm 15m thìmảnh vườn trở thành mảnh vườn

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài nếu kéo dài chiều rộng thêm 15m thìmảnh vườn trở thành mảnh vườn hình vuông. Tính diện tích của mảnh vườn đóViết một bình luận

Câu hỏi mới