Một mảnh vườn hình chữ nhật tổng chiều dài và chiều rộng là 360 m chiều dài hơn chiều rộng 82 m tính diện tích hình vuông đó

Một mảnh vườn hình chữ nhật tổng chiều dài và chiều rộng là 360 m chiều dài hơn chiều rộng 82 m tính diện tích hình vuông đó

2 bình luận về “Một mảnh vườn hình chữ nhật tổng chiều dài và chiều rộng là 360 m chiều dài hơn chiều rộng 82 m tính diện tích hình vuông đó”

 1. Chiều dài hình chữ nhật là:
  (360+82):2=221 (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:
  221-82=139 (m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là:
  221×139=30719 (m^2)
      Đáp số ; 30719 m^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới