một người đàn ông nọ mua một con ngựa giá là 60 đo la.Sau đó ông ta bán con ngựa với giá là 70 đô la.Rồi anh lại mua lại với

một người đàn ông nọ mua một con ngựa giá là 60 đo la.Sau đó ông ta bán con ngựa với giá là 70 đô la.Rồi anh lại mua lại với 80 đô la.cuối cùng anh ta bán con ngựa với giá 90 đô la.Hỏi người đàn ông có lãi hay không?nếu lãi thì lãi được bao nhiêu?

2 bình luận về “một người đàn ông nọ mua một con ngựa giá là 60 đo la.Sau đó ông ta bán con ngựa với giá là 70 đô la.Rồi anh lại mua lại với”

 1. Giải đáp:Lãi ,lãi 10 đô la
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì Người đó mua con ngựa giá 60 đô ,rồi bán con ngựa với giá 70 đô thì số tiền lãi là 70-60=10 đô
      người đó mua lại với 80 đô rồi bán con ngựa với giá 90 đôthì sso tiền lãi là 90-80=10 đô
   

  Trả lời

Viết một bình luận