Một người phải đi 1 quãng đường dài 38 km người đó đã đi 15 km hỏi a) người đó đã đi được mấy phần quãng đường? b) người đ

Một người phải đi 1 quãng đường dài 38 km người đó đã đi 15 km hỏi
a) người đó đã đi được mấy phần quãng đường?
b) người đó còn phải đi nốt mấy phần quãng đường?

2 bình luận về “Một người phải đi 1 quãng đường dài 38 km người đó đã đi 15 km hỏi a) người đó đã đi được mấy phần quãng đường? b) người đ”

 1. Giải đáp$+$Lời giải và giải thích chi tiết:
   $a)$Người đó đã đi số phần quãng đường là:
                 $15÷38=15/38$(phần quãng đường)
  $b)$Người đó còn phải đi tiếp số phần quãng đường
                 $1-15/38=23/38$(phần quãng đường)
                          $Đ/s…$

  Trả lời
 2. Đáp án+Giải thích các bước giải:
  a)Người đó đã đi số phần quãng đường là:
  15÷38=15/38(phần quãng đường)
  đường)
  b)Người đó còn phải đi tiếp số phần quãng đường
  1 – 15/38 =23/38( phần quãng đường)
  D / s …
  đường)

  Trả lời

Viết một bình luận