Một người viết liên tiếp nhóm chữ TO QUOC VIET NAM thành TOQUOCVIETNAM……………………… Chữ cái thứ 2007 trong dãy

Một người viết liên tiếp nhóm chữ TO QUOC VIET NAM thành TOQUOCVIETNAM………………………
Chữ cái thứ 2007 trong dãy là gì? (Điểm cao)

2 bình luận về “Một người viết liên tiếp nhóm chữ TO QUOC VIET NAM thành TOQUOCVIETNAM……………………… Chữ cái thứ 2007 trong dãy”

 1. TOQUOCVIETNAM” có 13 chữ cái
  Ta có: 2007 : 13= 154 (dư 5)
  – Như vậy, chữ cái thứ 2007 trong dãy là chữ thứ 5 của nhóm chữ “TOQUOCVIETNAM” 
  Vậy chữ thứ 2007 là chữ O
  _P ie_
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới