Một nhóm học sinh có 14 bạn, nếu thêm 1 bạn trai nữa thì số bạn trai gấp đôi số bạn gái. Tính số trai, số gái.

Một nhóm học sinh có 14 bạn, nếu thêm 1 bạn trai nữa thì số bạn trai gấp đôi số bạn gái. Tính số trai, số gái.

2 bình luận về “Một nhóm học sinh có 14 bạn, nếu thêm 1 bạn trai nữa thì số bạn trai gấp đôi số bạn gái. Tính số trai, số gái.”

 1.                giải
   nếu thêm 1 bạn trai thì tổng có số bạn là:
                14 + 1 = 15 ( bạn )
  ta có sơ đồ khi bạn trai gấp 2 lần bạn gái
  trai /___/___/
  gái /___/          15 bạn
   số bạn trai sau khi thêm là:
              15 ÷ ( 2 + 1 ) × 2 = 10 ( bạn )
   số bạn trái ban đầu là:
                   10 – 1 = 9 (bạn)
   số bạn gái ban đầu là:
                    14 – 9 = 5 (bạn)
                        đáp số :……….
   chúc bạn học tốt 🙂

  Trả lời
 2. Giải đáp: Nam :9 bạn ; Nữ :5 bạn
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số bạn học sinh khi thêm vào nhóm là :
  14+1=15( bạn )
  Số bạn nam gấp đôi số bạn nữ sau khi thêm vào 1 bạn nam 
  => Ta có sơ đồ :
  Nam : |—|—|
  Nữ :    |—|
  Tổng số phần bằng nhau là :
  2+1=3( phần )
  Số bạn nam sau khi thêm là :
  15:3xx2=10( bạn )
  Số bạn nam ban đầu là :
  10-1=9( bạn )
  Số bạn nữ là :
  10:2=5( bạn )
  Đáp số : Nam :9 bạn ; Nữ :5 bạn
  \color{green}{\text{~Bachira~}}

  Trả lời

Viết một bình luận