Một sân chơi hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 4m. Độ dài một cạnh của sân chơi là . m.

Một sân chơi hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 4m. Độ dài một cạnh của sân chơi là . m.Viết một bình luận

Câu hỏi mới