một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 280cm,chiều rồng bằng nửa chiều dài . tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó

một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 280cm,chiều rồng bằng nửa chiều dài . tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó

2 bình luận về “một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 280cm,chiều rồng bằng nửa chiều dài . tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: nửa = 1/2
  Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:
  280xx1/2=140(cm)
  Chu vi  thửa ruộng hình chữ nhật là:
  (280+140)xx2=840(cm)
  Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:
  280xx140=39200(cm^2)
  Đáp số: Chu vi : 840 \ cm ; Diện tích : 39200 \ cm^2
   

  Trả lời
 2. Chiều rộng là:
  280 : 2 = 140 ( cm )
  Chu vi là: 
  ( 280 + 140 ) × 2 = 840 ( cm )
  Diện tích là:
  280 × 140 = 39200 ( cm² )
  Đáp số: Chu vi: 840 cm
              Diện tích: 39200 cm²

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới