Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 85m và có diện tích 5355m Vuông. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 85m và có diện tích 5355m Vuông. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đóViết một bình luận

Câu hỏi mới