Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 60 m chiều dài hơn chiều rộng 10 m . Tính diện tích thửa ruộng .

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 60 m chiều dài hơn chiều rộng 10 m . Tính diện tích thửa ruộng .Viết một bình luận

Câu hỏi mới