Một vườn trường hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng của nó. Nếu tăng chiều rộng lên 2m và giảm chiều dài đi 2m thì d

Một vườn trường hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng của nó. Nếu tăng chiều rộng lên 2m và giảm chiều dài đi 2m thì diện tích vườn tăng thêm 144m vuông. Tính diện tích vườn trường khi chưa mở rộngViết một bình luận

Câu hỏi mới