Người ta xếp đều 360 bộ bàn ghế cho 24 phòng học .Hỏi có 45 bộ bàn ghế như trên xếp được bao nhiêu phòng học

Người ta xếp đều 360 bộ bàn ghế cho 24 phòng học .Hỏi có 45 bộ bàn ghế như trên xếp được bao nhiêu phòng họcViết một bình luận

Câu hỏi mới