người ta muốn lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 4dm

người ta muốn lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 4dm . Hỏi cần phải dùng bao nhiêu viên ? (Biết rằng diện tích tích mạch vữa không đáng kể?

2 bình luận về “người ta muốn lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 4dm”

 1. Giải đáp: 
  Diện tích phòng học là :
      8 x 6 = 48 ( cm )
  Diện tích 1 viên gạch là :
       40 x 40 = 1600 ( cm2 )
     Đổi : 1600 cm2 = 0,16 m2 
  Cần số viên gạch để lát kín căn phòng là :
       48 : 0,16 = 300 ( viên )
            Đáp số : 300 viên
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    Diện tích  ăn phòng là : 8 .6 = 48 ( m² )   4800dm²
   Diện tích hình vuông là : 4. 4 =16 ( dm² )  
   Cần số viên gạch là : 800 : 16 = 300 ( viên ) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới