Nhà bác Hòa thu hoạch vụ mùa đc 12 tạ thóc tẻ. Biết rằng số thóc nếp thu đc bằng 1/4 số thóc tẻ . Hỏi: a Nhà bác Hòa thu hoạ

Nhà bác Hòa thu hoạch vụ mùa đc 12 tạ thóc tẻ. Biết rằng số thóc nếp thu đc bằng 1/4 số thóc tẻ . Hỏi:
a Nhà bác Hòa thu hoạch đc bnhieu tạ thóc nếp?
b Khi xát thóc để lấy gaọ thì số gạo thu đc chỉ bằng 2/3 số thóc. Vậy nhà bác Hòa thu hoạch đc bnhieu tạ gạo tẻ
Cíuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

1 bình luận về “Nhà bác Hòa thu hoạch vụ mùa đc 12 tạ thóc tẻ. Biết rằng số thóc nếp thu đc bằng 1/4 số thóc tẻ . Hỏi: a Nhà bác Hòa thu hoạ”

 1. Tỉ số của số thóc tẻ và số thóc nếp là: 

  15 : 3 

  Tổng số thóc nhà bác An thu hoạch được là:

  3 + 15 = 18 (tạ)

  Số tạ gạo nhà bác An thu hoạch được là:

  18 xx  2/ 3  = 12 (tạ)

  Đáp số: 12 tạ gạo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới