Nhanh nhất=hay nhất May một cái áo kiểu thứ nhất hết 2m 20cm vải,một cái áo kiểu thứ hai hết 2m 25cm vải.Cửa hàng đã may áo k

Nhanh nhất=hay nhất
May một cái áo kiểu thứ nhất hết 2m 20cm vải,một cái áo kiểu thứ hai hết 2m 25cm vải.Cửa hàng đã may áo kiểu thứ nhất hết số vải là 66m,đã may áo kiểu thứ hai hết số vải là 72m.Hỏi số áo may được ở kiểu nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu cái áo
LỚP 4 CHƯA HỌC SỐ THẬP PHÂN!

2 bình luận về “Nhanh nhất=hay nhất May một cái áo kiểu thứ nhất hết 2m 20cm vải,một cái áo kiểu thứ hai hết 2m 25cm vải.Cửa hàng đã may áo k”

 1. Đổi:2m20cm=220cm;2m25cm=225cm;66m=6600cm;72m=7200cm
  số kiểu áo thứ nhất của hàng may là :
  6600 : 220 = 30 ( cái )
  số kiểu áo thứ hai cửa hàng may à :
  7200 : 225 = 32 ( cái )
  Vậy số áo may được ở kiểu thứ hai nhiều hơn số áo may được ở kiểu thứ nhất
  và nhiều hơn là : 32 – 30 = 2 ( cái )
  Đ/S: 2 cái áo
   

  Trả lời
 2. Đổi:2m20cm=220cm;2m25cm=225cm;66m=6600cm;72m=7200cm
  số kiểu áo thứ nhất của hàng may là :
  6600 : 220 = 30 ( cái )
  số kiểu áo thứ hai cửa hàng may à :
  7200 : 225 = 32 ( cái )
  Vậy số áo may được ở kiểu thứ hai nhiều hơn số áo may được ở kiểu thứ nhất
  và nhiều hơn là : 32 – 30 = 2 ( cái )
  Đ/S: 2 cái áo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới