1 mảnh vườn hình chữ Nhật có chiều dài 20 cm chiều rộng bằng 1 phần hai Chiều dài người ta trồng rau cứ 10 mét vuông thu h

1 mảnh vườn hình chữ Nhật có chiều dài 20 cm chiều rộng bằng 1 phần hai Chiều dài người ta trồng rau cứ 10 mét vuông thu hoạch được mười lăm kilôgam dâu hỏi thu hoạch được bao nhiêu kilôgam rau

2 bình luận về “1 mảnh vườn hình chữ Nhật có chiều dài 20 cm chiều rộng bằng 1 phần hai Chiều dài người ta trồng rau cứ 10 mét vuông thu h”

 1. Chiều rộng của mảnh vườn đó là:
  20xx1/2=10(cm)
  Diện tích của mảnh vườn đó là:
  20xx10=200(cm^2)
  Đổi 200cm^2=0,02m^2
  Số kg dâu thu hoạch được trên mảnh vườn là:
  (0,02:10)xx15=0,03(kg)
  Đáp số: 0,03kg dâu
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải
  Chiều rộng mảnh vườn là 
  20 x 1/2 = 10 ( m )
  Diện tích mảnh vườn là :
  20 x 10 = 200 ( m^2 )
  Người ta trồng được số kg rau là :
  200 : 10 x 15 = 300 ( kg rau )
                          Đ/s : 300 kg rau
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới