10/11×11/12×12/13×13/14×15/15×15/16×16/17×17/18 tính bằng cách thuận tiện nhất

10/11×11/12×12/13×13/14×15/15×15/16×16/17×17/18 tính bằng cách thuận tiện nhất

2 bình luận về “10/11×11/12×12/13×13/14×15/15×15/16×16/17×17/18 tính bằng cách thuận tiện nhất”

 1. $\frac{10}{11}$ × $\frac{11}{12}$ × $\frac{12}{13}$ × $\frac{13}{14}$ × $\frac{14}{15}$ × $\frac{15}{16}$ × $\frac{16}{17}$ × $\frac{17}{18}$
  =$\frac{10×11×12×13×14×15×16×17}{11×12×13×14×15×16×17×18}$
  = $\frac{10}{18}$ = $\frac{5}{9}$ 
  chúc bạn học tốt
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   $\frac{5}{9}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\frac{10}{11}$ ×$\frac{11}{12}$ ×$\frac{12}{13}$ ×$\frac{13}{14}$× $\frac{14}{15}$÷ $\frac{15}{16}$× $\frac{16}{17}$× $\frac{17}{18}$  
  =$\frac{10×11×12×13×14×15×16×17}{11×12×13×14×15×16×17×18}$
  =$\frac{10}{18}$ =$\frac{5}{9}$ 
  chúc bạn học tốt nha 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới