2 vẽ sơ đồ và giải Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg tính số gạo mỗi loại biết rằng số gạo nếp b

2 vẽ sơ đồ và giải

Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg tính số gạo mỗi loại biết rằng số gạo nếp bằng 1/4 số gạo tẻ

2 bình luận về “2 vẽ sơ đồ và giải Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg tính số gạo mỗi loại biết rằng số gạo nếp b”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Hiệu số phần bằng nhau là:
  4-1=3 \text{(phần)}
  Số gạo nếp là:
  (540:3)xx1=180(kg)
  Số gạo tẻ là:
  180+540=720(kg)
  Đáp số: Gạo nếp: 180kg
               Gạo tẻ: 720kg
  *Sơ đồ (hình)
  $\textit{#mle đz}$

  2-ve-so-do-va-giai-mot-cua-hang-co-so-gao-nep-it-hon-so-gao-te-la-540kg-tinh-so-gao-moi-loai-bie

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
            Ta có sơ đồ :
                  Gạo nếp :   |—-|
                                     |      |                              540 kg
                  Gạo tẻ    :   |—-|—-|—-|—-|  
                               Hiệu số phần bằng nhau là:
                                         4 – 1 = 3 ( phần )
                               Số gạo nếp là:
                                         540 ÷ 3 × 1 = 180 ( kg )
                               Số gạo tẻ là:
                                         540 + 180 = 720 ( kg )
                                                           Đ/s : ……..
    

  Trả lời

Viết một bình luận