X+5/6=15/18 giải giúp em với ạ

X+5/6=15/18 giải giúp em với ạ
Viết một bình luận