A)6450+250÷50+72÷12-874(tính giá trị biểu thức) B)168×145-168×44-168(tính nhanh)

A)6450+250÷50+72÷12-874(tính giá trị biểu thức)

B)168×145-168×44-168(tính nhanh)

2 bình luận về “A)6450+250÷50+72÷12-874(tính giá trị biểu thức) B)168×145-168×44-168(tính nhanh)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A)6450+250÷50+72÷12-874
  =6450+5+6-874
  =6450+11-874
  =6461-874
  =5587
  B)168×145-168×44-168
  =168xx145-168xx44-168xx1
  = 168 × ( 145 − 44 − 1 )   
  = 168 × 100
  = 16800

  Trả lời
 2. Bạn tham khảo nhé :
  a, 6450+250:50+72:12-874
  =6450+5+6-874
  =6455+6-874
  =6461-874
  =5587
  b, 168×145-168×44-168
  =168×(145-44-1)
  =168×100
  =16800
  —Chúcbạnhọctốt—
  $#nguyenthihongngoc8292$
  $hoidap247$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới