Bài 1: một sợi dây dài 21 m cắt thành mỗi đoạn dài 3 m. Hỏi phải cắt mấy lần thì song? Bài 2: 3 xe ô tô chuyển hàng

Bài 1: một sợi dây dài 21 m cắt thành mỗi đoạn dài 3 m. Hỏi phải cắt mấy lần thì song?

Bài 2: 3 xe ô tô chuyển hàng mỗi xe chở 2 tấn 7 tạ 3 xe ô tô sau mỗi xe chở 700 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở đc bao nhiêu tạ hàng?

Bài 3: lớp em có một khung ảnh Bác Hồ dài 80 cm rộng 60 cm. Nhân ngày 19/5 , chúng em cài hoa xung quanh ảnh Bác, cách 10 cm cài một bông hoa. Hỏi cần bao nhiêu bông hoa?

2 bình luận về “Bài 1: một sợi dây dài 21 m cắt thành mỗi đoạn dài 3 m. Hỏi phải cắt mấy lần thì song? Bài 2: 3 xe ô tô chuyển hàng”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1
  Ta cần cắt số lần là :21:3=7(lần)
  Bài 2
  Đổi 2 tấn 7 tạ =27 Tạ
  700 kg= 7 tạ 
  Trung bình 1 xe trở được là:
  (27+7):(3+3)=5,6(tạ)

  Trả lời
 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   Bài 1
  Ta cần cắt số lần là :21:3=7(lần)21:3=7(lần)
  Bài 2
  Đổi 22tấn 77 tạ =27 Tạ
  700700kg=77tạ 
  Trung bình 1 xe trở được là:
  (27+7):(3+3)=5,6(tạ)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới