Bài 2: so sánh các phân số sau bằng cách quy đồng mẫu số D) 7/25 và 6/75 giúp mình với ạ

Bài 2: so sánh các phân số sau bằng cách quy đồng mẫu số

D) 7/25 và 6/75 giúp mình với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới