Bài 2 : so sánh các phân số sau bằng cách quy đồng mẫu số : f) 6/7 và 7/8 giúp mình với ạ

Bài 2 : so sánh các phân số sau bằng cách quy đồng mẫu số :

f) 6/7 và 7/8 giúp mình với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới