Bài 3: Một tấm bìa HCN có diện tích 4815 cm, chiều rộng 45 cm. Tính chu vi miếng bìa đỏ.

Bài 3: Một tấm bìa HCN có diện tích 4815 cm, chiều rộng 45 cm. Tính chu vi miếng bìa đỏ.

2 bình luận về “Bài 3: Một tấm bìa HCN có diện tích 4815 cm, chiều rộng 45 cm. Tính chu vi miếng bìa đỏ.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                             giải
                  chiều dài 1 tấm bìa hình chữ nhật là :
                               4815 : 45 = 107(cm)
                    chu vi 1 tấm bìa hình chữ nhật là :
                           (107+45) x 2 = 304(cm)
                                 đáp số : 304 cm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới