Bài 6: Số lớn hơn 3 lần số bé là 8. Tổng của loại số là 100. Tìm hai số đó

Bài 6: Số lớn hơn 3 lần số bé là 8. Tổng của loại số là 100. Tìm hai số đó

1 bình luận về “Bài 6: Số lớn hơn 3 lần số bé là 8. Tổng của loại số là 100. Tìm hai số đó”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới