bài1: tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 425 cm và chiều dài bằng 596 cm? bài2:

bài1:

tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 425 cm và chiều dài bằng 596 cm?

bài2:

tính chu vi và diện tích hình của hình vuông có cạnh 245 dm

bài3:

tính diện tính hình vuông , biết chu vi hình vuông là 248m.

bài4:

tính chu vi hình chữ nhật , biết diện tính hình chữ nhật là 270m2 và chiều rộng là 9m.

2 bình luận về “bài1: tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 425 cm và chiều dài bằng 596 cm? bài2:”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:Bài 1:
                 Bài giải
  Chu vi hình chữ nhật là:
    (596 + 425) x 2 = 2042 (cm)
   Diện tích hình chữ nhật là:
    596 x 425 = 253300 (cm2)
                       Đáp số: Chu vi: 2042 cm
                                     Diện tích: 253300 cm
  Bài 2:
                         Bài giải
  Chu vi hình vuông là:
    245 x 4 = 980 (dm)
  Diện tích hình vuông là:
    245 x 245 = 60025 (dm2)
                       Đáp số: Chu vi: 980 dm
                                      Diện tích: 60025 dm2
  Baif 3:
                            Bài giải
  Diện tích hình vuông là:
    248 x 248 = 61504 (m2)
                       Đáp số: 61504 m2 
   Bài 4:
                           Bài giảI 
  Chiều dài hình chữ nhật là:
    270 : 9 = 30 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là:
     (30 + 9) x 2 =78 (m)
                          Đáp số: 78m
  Cho mik đánh giá 5 sao và câu trả lời hay nhất nhé! Mik cảm ơn bạn!

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1.
  chu vi hình chữ nhật là:
  (425+596)x2=2042(cm)
  diện tích hình chữ nhật là:
  425×596=253 300(cm²)
  đáp số: chu vi:2042cm                               diện tích:253 300
  Bài 2:
                         Bài giải
  Chu vi hình vuông là:
    245 x 4 = 980 (dm)
  Diện tích hình vuông là:
    245 x 245 = 60025 (dm2)
                       Đáp số: Chu vi: 980 dm
                                      Diện tích: 60025 dm2
  Baif 3:
                            Bài giải
  Diện tích hình vuông là:
    248 x 248 = 61504 (m2)
                       Đáp số: 61504 m2 
   Bài 4:
                           Bài giảI 
  Chiều dài hình chữ nhật là:
    270 : 9 = 30 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là:
     (30 + 9) x 2 =78 (m)
                          Đáp số: 78m

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới