Bố hơn con 35t .Ba năm sau tuổi con bằng 2/7 tuổi bố.Tính tuổi con hiện nay.

Bố hơn con 35t .Ba năm sau tuổi con bằng 2/7 tuổi bố.Tính tuổi con hiện nay.

2 bình luận về “Bố hơn con 35t .Ba năm sau tuổi con bằng 2/7 tuổi bố.Tính tuổi con hiện nay.”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian.
      Nên 3 năm sau bố hơn con 35 tuổi.
   Coi tuổi con 3 năm sau là 2 phần bằng nhau thì tuổi bố 3 năm sau là 7 phần như thế.
   Hiệu số phần bằng nhau là:
          7-2= 5 (phần)
   Giá trị 1 phần là:
          35 : 5 = 7
   Tuổi con 3 năm sau là:
          7×2 = 14 (tuổi)
   Tuổi con hiện nay là:
           14 – 3 = 11 (tuổi)
       Vậy tuổi con hiện nay là 11 tuổi.

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tuổi của bố là:
  35:(1- 2/7)=49(tuổi)
  Tuổi con hiện nay là:
  49-35=14(tuổi)
  Đáp số:14 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới