Cho một số tự nhiên có chữ số hàng đơn vị là 9 Nếu xóa chữ số 9 đi thì được số mới mà tổng số mới và số tự nhiên đó là 3 4

Cho một số tự nhiên có chữ số hàng đơn vị là 9 Nếu xóa chữ số 9 đi thì được số mới mà tổng số mới và số tự nhiên đó là 3 4 3 6 2 Tìm số tự nhiên đã cho.

Giúp em với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới